Strike King KVD Jerkbait 4.5" Sugar Daddy – BayShore Tackle and Outfitters

Strike King Baits

Strike King KVD Jerkbait 4.5" Sugar Daddy

  • Sale
  • $ 10.16


Strike King KVD Jerkbait 4.5\" TN Shad 2.0