Strike King KVD Splash Jr 3 3/4" Bone – BayShore Tackle and Outfitters

Strike King Baits

Strike King KVD Splash Jr 3 3/4" Bone

  • Sale
  • $ 8.90


Strike King KVD Splash Jr 3 3/4" Bone