Strike King Bitsy Flip 1/4oz Green Craw – BayShore Tackle and Outfitters

Strike King Baits

Strike King Bitsy Flip 1/4oz Green Craw

  • Sale
  • $ 5


Strike King Bitsy Flip 1/4oz Green Craw